ޚަބަރު

މާލެއިން ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހާގެ ފިރިމީހާ ނައްސި ވެއްޖެ

މާލެއިން މިއަދު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވްވި) މީހާ ފިރިމީހާ ކޮވިޑް19 އަށް ނައްސި (ނެގަޓިވް) ވެއްޖެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިމީހާވަނީ ކޮވިޑް19 އަށް ފުރަތަމަ ކުރި ޓެސްޓަށް ނެގަޓިވްވެފައެވެ. ނަމަވެސް އެޗްޕީއޭ އިން އަމަލު ކުރަމުންދާ އުސޫލުގެ މަތިން، މިމީހާއަކީ ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހާއާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓް ވެފައިވާ މީހަކަށްވާތީ، ދެވަނަ ފަހަރަށް އަދި ޓެސްޓް ކުރާނެއެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ...

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!