ޚަބަރު

ރާއްޖެއަށް 100 ޓަނުގެ އެހީ ހިފައިން ބަންގްލަދޭޝްގެ މަނަވަރެއް ފުރައިފި

ރާއްޖެއަށަ ދޭ 100 ޓަނުގެ ހިލޭ އެހީ ހިފައިގެން ބަންގްލަދޭޝްގެ މަނަވަރެއް ރާއްޖެ އައުމަށް ފުރައިފިއެވެ.

ެމިހާރު ހަލުވިކަމާއިއެކު ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ފެތުރެމުން އަންނަ ކޯވިޑް 19 ވައިރަހުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ވަރަށް ބޮޑަށް އަޑި އަޅާލާފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ބަންގްލަދޭޝް އިން ވަނީ ރާއްޖެއަށް 100 ޓަނުގެ ހިލޭ އެހީ އެގައުމުގެ މަނަވަރެއްގައި ރާއްޖެއަށް ފުރުވާލާފައެވެ.

އެގޮތުން، ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އިން މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ވިދާޅުވީ، ބަންގްލަދޭޝް އިން ދިން ހިލޭ އެހީގެ ތެރޭގައި ކޯވިޑް 19 އާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރަން ބޭނުންވާ މެޑިކަލް އެކިއުޕްމެންޓާއި، ކާޑުގެ ބާވަތްތަކާއި ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތައް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް 19 އާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް ވަނީ ޗައިނާ އަދި އިންޑިއާ އިންވެސް ހިލޭ އެހީ ދީފައެވެ. މިއަދު މިވަނީ ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް 19 އަށް ދެ ދިވެހިން ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!