ޚަބަރު

ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ކަންމަތީ ފިހާރަތަކަށް ފާސް ދޫކުރަނީ

މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރުމާއި ގުޅިގެން އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ކަންމަތީ ފިހާރަތަކަށް މިރޭ ފާސް ދޫކުރުން ފަށާނެ ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ ސިފާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސިފާ އެފަދައިން ވިދާޅުވީ، މިހާރު ފުލުހުންނާއި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ..

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!