ޚަބަރު

ލޮކްޑައުން ވަގުތުގައި ރައްޔިތުން ތިބީ ބަސް އަހައިގެން: ޝިފާ

ދެން އެމްވީ

މާލެ ސިޓީގައި އިއްޔެ މިއަދު ލޮކްޑައުން ކުރުމާއި ގުޅިގެން، ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން ތިބީ، ސަރުކާރުން ދިން އިރުޝާދު ތަކާއި އެއްގޮތަށް ބަސް އަހައިގެން ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ ޝިފާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިއްޔެ މާލެ ތެރެއިން ކޯވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކު ފެނުމާއި ގުޅިގެން ވަނީ އިއްޔެ 15:30 ފެށިގެން ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަހައްދު ވަނީ 24 ގަޑިއިރަށް ލޮކްޑައުން ކޮށްފައެވެ. އަދި މިއަދުގެ ވަގުތެއްވައި ވަނީ ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު އިތުރު 24 ގަޑިއިރަށް އިތުރު ކޮށްފައެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ...

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!