ޚަބަރު

އަނަސް، މާލޭގެ މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރައްވަނީ

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި މާލޭގެ މޭޔަރުކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު ކުރިމަތިލައްވަން ނިންމަވައިފިއެވެ.

އަނަސް މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މާލޭގެ ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ހައްލުކޮށް މާލޭގެ ރައްޔިތުންނާއި ރަށްވެހިންނަށް ހިންދެމިލައި އުޅެވޭނެ އަމާން، ރައްކާތެރި ތަނަކަށް ހަދަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެ ހިތްފަސޭހަކަން މާލެ އަށް ގެނެސްދިނުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ކުރިމަތިލާން ނިންމެވީ އުފަލާ އެކު ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވަން ކަމަށް ވެސް އަނަސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އަނަސްގެ އިތުރުން އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓު ހޯދުމަށް ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާނެ ކަން މިހާތަނަށް އިއުލާން ކުރައްވާފައި ވަނީ މިހާރުގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދާއި، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މިހާރުގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ޝަމާއު ޝަރީފްގެ އިތުރުން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ނިޔާޒް (ނިޔާ) އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ޕްރައިމަރީ އޮންނާނީ މި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!