ޚަބަރު

މާލޭގައި ޑެލިވަރީގެ ޚިދުމަތަށް ސިފައިން ނިކުމެއްޖެ

ދެން އެމްވީ

މާލޭގައި ޑެލިވަރީގެ ޚިދުމަތަށް ސިފައިން ނިކުމެއްޖެ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!