ޚަބަރު

ފިލްމީތަރި ނިޢުމާ ކަރަންޓީނުގައި:ﷲ އަށް ވަކީލުކުރަން

ދެން އެމްވީ

މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ނިޢުމާ މުޙައްމަދު ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލްގައި ކަރަންޓީނުކޮށްފިއެވެ.

"ދެން" އަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ނިޢުމާ ކަރަންޓީނު ކޮށްފައި ވަނީ މާޒީގައި ދަތުރެއް ނުކޮށް މާލެއިން ފުރަތަމަ ފައްސިވި މީހާއާއި ކޮންޓެކްޓް ވެގެންނެވެ. އަދި މިހާރު ވަނީ ނިޢުމާގެ ޓެސްޓް ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

ކަރަންޓީނާއެކު ނިޢުމާ އިއްޔެ ވަނީ ﷲ އަށް ވަކީލު ކުރުމާއި ގުޅޭ އާޔަތެއް ފޭސްބުކްގައި ެހިއްްސާކޮށްފައެވެ.

"حسبنا الله ونعم الوكيل"

"އަހަރެމެންނަށް ، اللَّه ފުދެއެވެ. އަދި، وكيل ކުރެވޭ ފަރާތުގެ މޮޅުކަމާއެވެ!"

އާލްއިމްރާން ސޫރަތުގެ 173 ވަނަ އާޔަތުގެ މިބައި ނިޢުމާ ލިޔެފައިވެއެވެ.

ނިޢުމާއަށް ކެތްތެރިކަމާއި ސާބިތުކަން ދެއްވާށިއެވެ! އަދި އޭނާއާއި އަހަރެމެން އެންމެންނަށް ރައްކާތެރިކަން މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ!

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!