ޚަބަރު

މާލޭގެ ގެއެއްގައި ނިޔާވެފައި އޮތް މިހަކު ފެނިއްޖެ

މާފަންނު ގެއެއްގައި ނިޔާވެފައި އޮތް އުމުރުން 92 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ފެނިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ މިމީހާ މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންނަށް 10:40 ހާއިރު ރިޕޯޓް ލިބުނު ކަމަށާއި ޝައްކު ކުރެވޭ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި އަދި ގުދުރަތީ މަރެއް ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް އަދި ނުދެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!