ޚަބަރު

އިތުރު މީހަކު ފައްސިވެ، މާލެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 13 އަށް

ދެން އެމްވީ

އިތުރު މީހަކު ފައްސިވެ، މާލެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 13 އަށް އަރައިފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ކޭސް 33 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވި ދިވެއްސެއްގެ (ކޭސް:28) ގެ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓެއްގެ ފަރާތުން ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ފެނި، ހެދި ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ، މިމީހާ މިހާރު މި މީހާ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއެކަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. މިއާއެކު މުޅި ރާއްޖެއިން މި ބައްޔަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 33 އަށް އަރާފައެެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ..

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!