ކުޅިވަރު

ވެއްޓިފަ އޮތް ބިދޭސީ މީހާ ސެނަހިޔާއަށް ގެންދިޔަ އިރުވެސް އޮތީ މަރުވެފައި: އެމްއެންޑީއެފް

ދެން އެމްވީ

މަގުމައްޗަށް ވެއްޓިފަ އޮތް ބިދޭސީ މީހާ ސެނަހިޔާއަށް ގެންދިޔަ އިރުވެސް އޮތީ މަރުވެފައި ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްގް މީޑިއާ އޮފިސަރު އިބްރާހިމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނައިރު ވެސް އޮތީ މަރުވެފައި ކަމަށެވެ. އެމީހާގެ މެޔަށް ތަދެއް އަރައިގެން އުޅުނު ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމީހާ އަކީ 50 އަހަރުގެ ބަންގްލަދޭޝް ފިރިހެނެކެވެ.

އެމީހާ މަގުމައްޗަށް ވެއްޓިފައި އޮއްވާ މިރޭ 8:31 ހާއިރު މަގުމަތި ޕެޓްރޯލް ކުރަމުންދިޔަ ފުލުހުންނަށް ފެނުމުން ވަނީ ސެނަހިޔާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްދީފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!