ޚަބަރު

ކެނޯއެއްގައި ނޮޅިވަރަމުން ފުރައިގެން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އަރަން އުޅުނު 2 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ދެން އެމްވީ

ކެނޯއެއްގައި ހދ. ނޮޅިވަރަމުން ފުރައިގެން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއަށް އަރަން އުޅުނު 2 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ދަތުރު ކުރުން މަނާކޮށްފައިވާ ދަންޑިވަޅެއް ގައި، ހުއްދަ ނުހޯދާ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ނޮޅިވަރަން ހުޅަނގު ފަރާތުން ކެނޯ އެއްގައި އައި ދެ މީހަކު ކުޅުދުއްފުށި އެއާޕޯޓް ރަންވޭ ހުޅަނގު ކޮޅުން ބަނޑުން ޖަހާލައި އެރަށަށް އަރާފައިވާ މައްސަލަ އެއް ފުލުހުއްނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި ދެ މީހުންނަށް އެއްވެސް އަނިޔާ އެއް ލިބިފައެއް ނުވާކަމަށާއި މި ދެ މީހުން ކެނޯގައި ދަތުރު ކޮށްފައިވަނީ ކެނޯގެ ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަ އެއް ވެސް ނެތިކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައިގައި 23 އަހަރާއި 30 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!