ޚަބަރު

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޓިކެޓަށް އެދެން ހުޅުވާލައިފި

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޓިކެޓަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު އެޕާޓީން މިއަދު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އަދާލަތު ޕާޓީން ބުނީ އެ ޕާޓީގެ ޓިކެޓަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދުން ފެށިގެން މި މަހުގެ 26 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 3:00 އާ ހަމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޓިކެޓަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ގާނޫނީ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހ. ގުލިދޫގޭގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ އެ ޕާޓީގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ.

ނަމަވެސް އަދާލަތު ޕާޓީން ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީއެއް ބާއްވަން ނިންމާފައެއް ނުވެއެވެ.

ސަރުކާރު ހިންގާ އެމްޑީޕީ އާއި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވަނީ ޕްރައިމަރީ ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެ ތިން ޕާޓީން ވެސް ވަނީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް އެ ޕާޓީގެ ޓިކެޓަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ޑީއާރްޕީން ވެސް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ޕާޓީގެ ޝަރުތަކީ 100 މެމްބާޝިޕް ފޯމާ އެކު ލިޔެލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!