ޚަބަރު

އާއިލާއަށް ފިލައިގެން އުޅުނު ކުއްޖަކު ބަނގުރަލުގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށް، އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށްފި

ކ. ކާށިދޫގައި އާއިލާ އަށް ފިލައިގެން އުޅުނު ކުއްޖަކު ބަނގުރަލުގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށް، އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ފުލުހުން ބުނީ ރޭ ދަންވަރު 02:30 ހާއިރު ކާށިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ރަށުތެރެ ޕެޓްރޯލް ކުރަމުންދިޔަ އިރު ބަނގުރާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި ފުޅިތަކަކާއެކު ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމީހުންގެ ތެރޭގައި އާއިލާއަށް ފިލައިގެން އުޅުނު ކުއްޖާ ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރު ކުރީ 24 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކާއި، 30 އަހަރުގެ ލަންކާ މީހަކާއި، 18 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނަކާއި 17 އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. އެ 17 އަހަރުގެ ކުއްޖާ މިހާރު ވަނީ އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

އެ މައްސަލާގައި ބިދޭސީއެއް ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށާއި އޭނާ ދިރިއުޅޭތަނުން ބަނގުރާ ކައްކަން ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!