ޚަބަރު

"އެމެރިކާ އެމްބަސީއެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވުމުން އެޤައުމަށް ތައުލީމު ހާސިލުކުރަން ދާން އިތުރު ފުރުސަތު ލިބޭނެ"

މަރްޔަމް ވަޙީދާ

ރާއްޖޭގައި އެމެރިކާގެ އެމްބަސީއެއް ހުޅުވަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް މައިކް ޕޮމްޕިއޯ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފައިވާއިރު، ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ އެމެރިކާއިން ރާއްޖޭގައި ރެޒިޑެންޓް އެމްބަސީއެއް ހުޅުވުމަށް ރާވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ޚިދުމަތް ދެމުން ދަނީ ސްރީލަންކާގެ ކޮލޮމްބޯގައި ހުންނަ އެމެރިކާ އެމްބަސީ އަކުންނެވެ.

އެމެރިކާގެ އެމްބަސީއެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވުމަކީ އެމެރިކާ އަށް ތައުލީމު ހާސިލްކުރަން ދިޔުމަށް ދިވެހިންނަށް އިތުރު ފުރުސަތުތައް ލިބޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މިއީ ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ރައީސް އޮފީހުން ބުންޏެވެ.

ސަރުކާރުން ބުނެފައި ވަނީ ރާއްޖޭގައި އެމެރިކާގެ އެމްބަސީއެއް ހުޅުވުމަށް ނިންމި ނިންމުމަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ދުނިޔެއާއި ގުޅުން ގާއިމްކޮށް ބަދަހިކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހުންނަ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކަކީ އިނގިރޭސިވިލާތް، އިންޑިއާ، ސްރީލަންކާ، ބަންގްލަދޭޝް، ޕާކިސްތާން، ސައުދީ އަރަބިއްޔާ، ޖަޕާން އަދި ޗައިނާގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!