މަރްޔަމް ވަޙީދާ

ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހުމަށް ފަހު މާބަނޑުކަން އެނގިއްޖެ ނަމަ ދެވަނައަށް ޖަހަނީ ފައިޒާ

3 hours ago

ކޮވިޑް ޖެހިގެން ނިޔާވި މީހުންގެ ތެރެއިން 80% މީހުންނަކީ ވެކްސިން ނުޖަހާ ތިބި މީހުން: ޑރ. ނަޒްލާ

4 hours ago

ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައި ތިބި މީހުންނަށް ދެވަނަ ޑޯޒަކަށް އެސްޓްރާޒެނެކާ ވެކްސިން ދެނީ

4 hours ago

ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ ޓީޗަރުންނަށް ސްކޫލަށް ނުކުމެވޭނީ ފަސް ދުވަހު ކަރަންޓީނުވުމަށް ފަހު: އެޑިއުކޭޝަން

5 hours ago

"މަޒްލޫމް" ރިވިއު: މި ފަހަރު ވެސް ފެނުނީ އެހެން ލެވަލެއްގެ މޮޅު ސަސްޕެންސެއް!

9 hours ago

7 އުޑުގެ ވެރި ﷲ ގަންދީ ހުވާކޮށްފައި ބުނަން، ދުވަހަކުވެސް ބަނގުރަލެއް ނުބޮން: އަލީ ރަމީޒް

20 hours ago

ކޮވިޑް-19: މިއަދު ރާއްޖެއިން ފައްސިވީ 105މީހުން

21 hours ago

ފުޅަދޫއަށް ދިޔައީ ޗުއްޓީ ހޭދަ ކޮށްލަން، ނިޔާވީ އެކުގައި ގެނބުނު ކުދިންތަކެއް ސަލާމަތްކޮށްފައި!

1 day ago

ގެނބުނު އަންހެނަކު ސަލާމަތްކޮށް، ފަރުވާ ދީފި

1 day ago

ކޮވިޑް ޖެހިގެން އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ދުވާފަރުން ނިޔާވެއްޖެ

1 day ago

ފުޅަދޫގައި މޫދަށް އެރިގެން އުޅުނު މީހަކު ގެނބިގެން ނިޔާވެއްޖެ

1 day ago

ލުއިތަކާ އެކު ފައްސި ވޭދަނަތައް އަދި އިތުރެއް ނުވޭ، ބޮޑަށް އެނގޭނީ ރަށްރަށަށް ދިޔަ މީހުން އައުމުން: އެޗްއީއޯސީ

1 day ago

ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންގެ ވިސްނުން ބަލިކަށިވާ ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި

1 day ago

ކޮވިޑްގެ ތެރޭގައި ފަތުރުވެރިކަން ހިންގައި ރާއްޖެ ވަނީ މިސާލު ދައްކައިފައި: ކޮރެއާ

2 days ago

އާންމު ހާލަތަށް ގެނައިތާ ހަފްތާއެއް ނުވެ ދިއްދޫ އަނެއްކާވެސް މޮނީޓަރިންއަށް

2 days ago

ކޮވިޑް-19: ރާއްޖެއިން މިއަދު ފައްސިވީ 98 މީހުން

2 days ago

2023ވަނަ އަހަރު ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ މައުސޫމްކަން ސާބިތުވެގެން: ޣައްސާން

2 days ago

ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ވަރުގަދަ ކުރަން ބޭނުންނަމަ މި ކަންކަމަށް ސަމާލުވޭ !

2 days ago