ވިޔަފާރި

ފްލައިޓުގެ އަދަދުގެ ރެކޯޑު އިއްޔެ އަނެއްކާވެސް މުގުރާލައިފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގައި ބޭނުންކުރި ފްލައިޓުތަކުގެ އަދަދުގެ އިއްޔެ ރެކޯޑް މިންވަރަށް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް އެއާޕޯޓް ހިންގާ މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން ބުނެފި އެވެ.

އެމްއޭސީއެލް އިން މިއަދު ބުނީ އިއްޔެ އެއާޕޯޓަށް ޖެއްސި އަދި ފުރި ފްލައިޓްތަކުގެ އަދަދު 252 އަރައި، މައި އެއާޕޯޓުގައި ފްލައިޓް މޫވްމެންޓްގެ ރެކޯޑު ގާއިމުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި 558 ސީޕްލޭން މޫވްމެންޓާއެކު ޖުމްލަ 811 ފްލައިޓް މޫވްމަންޓް ރިކޯޑް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއީ މިގޮތަށް މިއަހަރުގެ ތެރޭ ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ފްލައިޓްތައް ޖެއްސި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ ދެ ދުވަހެއްގައި ރެކޯޑް ހަދާފައެވެ.

އެއާޕޯޓުގައި ފްލައިޓު މޫވްމެންޓް އިތުރުވެފައި މިވަނީ ޓޫރިޒަމްގެ މައި ސީޒަންއާ ދިމާކޮށެވެ. ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް މައި ސީޒަން ފެށުމާއެކު ޓޫރިސްޓު އެރައިވަލް ދަނީ މަތިވަމުންނެވެ. މިއަހަރު ވަނީ ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް ޓޫރިސްޓުންވެސް ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!