ޚަބަރު

ކަށުކަަމާކެމީގެ ކަންކަން ނުކޮށް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ އެންމެން ފާފަވެރިވާނެ: ޑރ.އިޔާޟް

ދެން އެމްވީ

މައްޔިތާގެ ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރުމަކީ ދިރިތިބީންގެ މައްޗަށް އޮތް ވާޖިބެއް ކަމަށާއި އެކަން ނުކޮށް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ އެންމެން އެކަމުގައި ފާފަވެރިވާނެ ކަމަށް ދީނީ ޢިލްމްވެރިޔާ ޑރ.އިޔާޟް ޢަބުދުއްލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑރ.އިޔާޟް މިހެން ވިދާޅުވީ ދެންމެ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވިއިރު ގދ.ތިނަދޫގައި ހުންނަ ޢަބުދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި މިއަަދު ނިޔާވި އެއަތޮޅު މަޑަވެލީ އުމުރުން 87 އަހަރުގެ މީހަކު ހިނެވުމެއް ނެތި ވަނީ ވަޅުލާފައެވެ. އެމައްޔިތާ ހިނަވާފައި ނުވަނީ ކޮވިޑް19 ޖެހިފައި ހުރެދާނެ ކަމަށް ބަލާފައެވެ.

ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ދީނުގައި އޮންނަ ގޮތް ބަޔާން ކުރުމުގެ ގޮތުން ޑރ.ޢިޔާޟް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކޮވިޑް19 ޖެހިފައިވާ މީހަކު ނިޔާވި ކަމުގައި ވިޔަސް ޖަނާޒާގެ އެންމެހައި ކަމެއް ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!