ޚަބަރު

މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި އޮއްވާ މިލަދޫއިން ފުރި 4 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެވިފައިވާ ނ. މިލަދޫއިން ފުރި ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ފުރުން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް މިލަދޫ ޓާސްކް ފޯހަށް އަދި މިލަދޫ ޑެސްކް ފުލުހުންނަށް ސިއްރުން އެ ރަށުން ފުރައިގެން ދިޔަ ހަތަރު މީހަކު މިއަދުގެ 15:58 ހާއިރު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ އުމުރުން 23 އަހަރާއި 30 އަހަރާއި 36 އަހަރާއި އަދި 38 އަހަރުގެ ހަތަރު ފިރިހެނުން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި ހަތަރު މީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ އަނބުރާ މިލަދޫއަށް އައިސް ފަޅަށް ވަތްތަނުން ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

ފުރުން މަނާ ކޮށްފައިވާ ރަށްތަކުން ފިލައިގެން ފުރާ މައްސަލަތައް މިހާރު ވަރަށް ގިނައިން އަންނަނީ ފެންމަތިވަމުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!