ޚަބަރު

އިތުރު 13 ދިވެހިން ފައްސި ވެއްޖެ

އިތުރު 13 ދިވެހިން ފައްސި ވެއްޖެއެވެ.

މި 13 ދިވެހިންނާއެކު ރާއްޖެއިން ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 269 އަށް އަރާފައެވެ. އަދި މިއަދު އެކަނިވެސް ރާއްޖެއިން މިހާރު މިވަނީ 19 މީހަކު ފައްސި ވެފައެވެ.

ރާއްޖެއިން ބައްޔަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 117 ދިވެއްސަކާއި، 152 ބިދޭސީންނެވެ. މީގެތެރެއިން 17 މީހަކު މިހާތަނަށް ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައެވެ.

ރާއްޖެއިން ބައްޔަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާއިރު، ސަރުކާރުން މިއަދު ވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު އިތުރު 14 ދުވަހަށް އިތުރުކުރަން ނިންމާފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!