ޚަބަރު

މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތުގައި ވަނިކޮށް މާފަރުން މަސްދަތުރު ދިޔަ ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ނ. މާފަރު މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ލާފައި ވަނިކޮށް އެ ރަށުން މަސްދަތުރު ދިޔަ ދެ މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މާފަރު މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ލާފައި ވަނިކޮށް އަދި ރަށުން ބޭރަށް ދިއުން ވެސް މަނާ ކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެކަމަށް ގޮންޖަހާ ދެ މީހަކު މަސްދަތުރު ގޮސް ރަށުގެ އާއްމު މަސްލަހަތު ގެއްލޭ ގޮތަށް އަމަލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ރޭ 22:40 އެހާއިރު ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން 59 އަހަރާއި 44 އަހަރުގެ ދެ ދިވެހި ފިރިހެނުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އެ މައްސަލަ ފުލުހުން އަންނަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ. ފުލުހުން ވަނީ ކޮވިޑް19 އާ ގުޅިގެން ރަށްރަށުގެ ޓާސްކް ފޯސްތަކުން އަންގާ އެންގުންތަކަށް އާއްމު ރައްޔިތުން ތަބާވުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!