ޚަބަރު

މި ދަނޑިވަޅުގައި ވެސް މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތައް ދިފާއުކުރުމުގައި ދެމިހުންނާނަން: ރައީސް

ދެން އެމްވީ

ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުން މިދާ ހަނގުރާމާގައި ވެސް މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތައް ދިފާއުކުރުމުގައި ދެމިހުންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މި ދަނޑިވަޅުގައި ހުރިހާ ގައުމެއްގެ އިގްތިޞާދަށްވެސް ބޮޑެތި ލޮޅުންތަކެއް އަރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އެހެން ޤައުމުތަކަށް ބަރޯސާވުން ބޮޑު ޤައުމެއްކަމުން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ކުރާ އަސަރު އެހެން ޤައުމުތަކަށްވުރެ ބޮޑުވާނެކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މި ދަނޑިވަޅަކީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްޤުތަކަށް ބޮޑެތި ނުރައްކާތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ މި ނާޒުކު ދަނޑިވަޅުގައިވެސް މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްޤުތައް ދިފާޢުކުރެއްވުމުގައި ދެމިހުންނަވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވާފައެވެ.

ރައީސް ސޯލިހު މިހެން ވިދާޅުވި އިރު ކޮވިޑް-19 ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން ބައެއް ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަން ބަންދު ކުރަން ޖެހުމާއި އެތަންތަނަށް ދިމާވި ދަތިތަކާ ގުޅިގެން ގިނަ މުއައްޒަފުން ވަނީ ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފަ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!