ޚަބަރު

އައްޑޫގައި އާންމުން އުޅޭ ގޭގެއަށް ބިދޭސީން ނުގެންދަން އަންގައިފި

ދެން އެމްވީ

އައްޑޫ ސިޓީގައި އާންމުން ދިރިއުޅޭ ގޭގޭއަށް އެއްވެސް ބޭނުމަކު ބިދޭސީން ގެންގޮސް ހެދުން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މަނާކޮށްފިއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިއްޔެ ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެއްގެއިން އަނެއް ގެއަށް މީހުން ދިއުމަކީ ކޮވިޑް-19 ފެތުރުމަށް މަގުފަހިކުރުވާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިހާލަތުގައި ވެސް ބިދޭސީން ލައްވައި އެކިބާވަތުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމަށް ގޭގެއަށް ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަަމަށް އެ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

އެހެންކަމުން، އައްޑޫ ސިޓީގެ އާންމުން ދިރިއުޅޭ ގޭގޭގައި އުޅެމުންދާ ބިދޭސީން ފިޔަވައި އެހެން ބިދޭސީން ގޭގެއަށް އެއްވެސް ބޭނުމަކު ގެނެސް ނުވަތަ ގެންގޮސް ނުހެދުމަށް ކައުންސިލުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީގެ އަވަށްތަކުގެ އެސްއެސްޑީތަކުން ވަނީ ބިދޭސީން ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުގެ މައުލޫމާތު ނަގައިފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބިދޭސީން އުޅޭ ބައެއް ގެތައް އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ހުރިހާ އަވަށެއްގައިވެސް ބިދޭސީން އުޅޭ ގެތައް އަވަށުގެ އެސްއެސްޑީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ވަނީ އަންގައިފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!