ޚަބަރު

ގުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ގެނައުމަކީ ނުރައްކާތެރި ކަމެއް: ޑރ. ޒިޔާދު

ކީރިތި ގުރުއާން ކިޔަވައިދިނުމަށް ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ގެންނަން އުޅޭ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ ނުރައްކާތެރި ކަމެއް ކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަހްމަދު ޒިޔާދު ބާގިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޗެނަލް 13 އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއު އެއްގައި ޑރ. ޒިޔާދު ވިދާޅުވީ ކީރިތި ގުރުއާން ކިޔަވައިދިނުމަށް ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ގެނެސްފިނަމަ ދީނީ ގޮތުން ދިވެހީން އަމަލު ކުރަމުންދާ އުސޫލުތަކުން ބޭރުވެގެން ހިގައިދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އަވައްޓެރި ގިނަ ގައުމުތަކުގައި މުސްލިމުން ތަބާވަނީ ހަނަފީ މަޒުހަބަށް ކަމަށާއި ނަމަވެސް ދިވެހީން ތަބާވަނީ ޝާފިއީ މަޒުހަބަށް ކަމަށްވުމުން މަޒުހަބުގެ ގޮތުންވެސް ތަފާތު ކުރުންތަކާއި އަދި ގުރުއާން ތަޖުވީދު މަގަށް ކިޔެވުމުގެވެސް ތަފާތުކުރުންތަކެއް ހުންނާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ގުރުއާން މަޖުބޫރު މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. ނަމަވެސް ގުރުއާން ކިޔަވައިދޭނެ ދިވެހި ޓީޗަރުން ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރި ކަމަށް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

ޑރ. ޒިޔާދު ދެއްކެވި ވާހަކައާ ގުޅިގެން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ބަހެއް އަދި ވަނީ ލިބޭގޮތް ނުވެފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!