ޚަބަރު

ﷲ އަށް ޙަމްދުހުރި! ކޮވިޑްގެ ޝިކާރައަކަށް ވި ސިފައިންގެ މީހަކަށް ޝިފާ ލިބިއްޖެ

ދެން އެމްވީ

ކޮވިޑްގެ ޝިކާރައަކަށް ވި ސިފައިންގެ މީހަކަށް ޝިފާ ލިބިއްޖެއެވެ.

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖާ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ވިދާޅުވީ މި ބަލިން ރަނގަޅުވެ އަލުން ހިދުމަތަށް ނިކުންނަވާފައިވަނީ މުއައްމަރު މުހައްމަދު ކަމަށެވެ.

ބަލިން ރަނގަޅުވުމާއެކު ވަގުތުން ގައުމަށް ހިދުމަތް ކުރަން އެނބުރި އައުމުން އެކަމަށް ޝުކުރުވެރިވާ ކަމަށްވެސް ޝަމާލް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މުއައްމަރު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ގައުމަށް ހިދުމަތް ކުރުމަކީ އޭނާ އަށް ލިބޭ ޝަރަފެއް ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވަނީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އާއި ސިފައިންގެ އިސް ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ވެލިދޫ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީގައި އޭނާ އަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް ޝުކުރު އަދާ ކޮށްފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!