ޚަބަރު

މަޑަވެލީ ގެއެއްގައި ރޯވެ ބޮޑު ބައެއް އަނދައިފި

ގދ. މަޑަވެލީގެ ގެއެއްގައި ރޯވެ ބޮޑު ބައެއް އަނދައިފި އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މަޑަވެލީގައި އަލިފާން ރޯވީ އެ ރަށު "ނަރެސް" ގޭގައި މިއަދު ހެނދުނު 8:00 ޖަހާ އެހާކަންހާއިރުގައި ކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ގޭގެ 80 ޕަސެންޓް ވަނީ އަނދައިގެން ގޮސްފައި ވެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ފަޔާމަނުން އެ ގެއާ ހަމައަށް ދިޔައިރު އެ ރަށު ރައްޔިތުން ނުކުމެ އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!