ޚަބަރު

އިތުރު 35 ކޭސްއާއެކު، ކޮވިޑް19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 900 އާ ގާތަށް

އިތުރު 35 މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ވިދާޅުވީ، މިރޭ ރާއްޖެއިން ފައްސިވި 35 މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 14 ދިވެހިންނާއި ބަންގްލަދޭޝް އަށް ނިސްބަތްވާ 14 މީހަކާއި އިންޑިއާ 7 މީހެއް ކަމަށެވެ.

އިތުރު 35 މީހަކު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވުމާއެކު، މިހާރު ރާއްޖެއިން މި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 897 އަށް އަރާފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!