ޚަބަރު

ޑެލިވަރީ އޯޑަރުތައް މަދު ކުރަން އެޗްޕީއޭއިން އަންގައިފި

ޑެލިވަރީ އޯޑަރުތައް މަދު ކުރަން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އެދިއްޖެއެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ގިނަ ވާނޭ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ މިންވަރު ވީހާވެސް ދަށް ކުރުމަށް ސަމާލުވުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ އެދިފައެވެ.

އެގޮތުން ‏ޕާރމިޓް އޮތް ނަމަވެސް، ޒަރޫރީ ބޭނުމަށް ތަކެތި ހޯދުމަށް ހަފުތާއަކު އެއް ދުވަހު ގޭބިސީއަކުން އެކަކު ގެއިން ބޭރަށް ނިކުތުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ ނަސޭހަތްތެރިވެފައެވެ. އަދި ޑެލިވަރީއަށް އޯޑަރު ކުރުންވެސް މަދު ކުރަން ވަނީ ނަސޭހަތްތެރިވެފައެވެ.

‏ޕާރމިޓް އޮތް ނަމަ މިހާރު ތިން ދުވަހުން އެއް ދުވަހު ކޮންމެ ގެއަކުން އެކަކަށް ބޭރަށް ދެވޭނެއެވެ. އަދި ޑެލިވަރީ ހިދުމަތް 24 ގަޑިއިރަށް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!