ޚަބަރު

ވެމްކޯ އިން ރެންޑަމް ކޮށް ނެގި ހުރިހާ ސާމްޕަލް އެއްގެ ނަތީޖާ ނައްސިވެއްޖެ

ވެމްކޯ އިން ރެންޑަމް ކޮށް ނެގި ހުރިހާ ސާމްޕަލް އެއްގެ ނަތީޖާ ނައްސިވެއްޖެއެވެ. މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނި ވެމްކޯ ގެ އެމްޑީ އާދަމް މުހައްމަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ތައް ފައްސިވެފައިވާއިރު ވެމްކޯ ކޯލް ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އަންހެން ސްޓާފަކު ވަނީ ކޮވިޑް19 އަށް ފައްސިވެފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!