ޚަބަރު

އެކުއެޓިކް ފިޒިއޮތެރަޕީގެ ހިދުމަތް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަށައިފި

އެކުއެޓިކް ފިޒިއޮތެރަޕީގެ ހިދުމަތް އައިޖީއެމްއެޗްގައި މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗްއިން ބުނީ އެ ހިދުމަތް މިއަދު ފެށިގެން ލިބޭނެ ކަމަށާއި އެ ލިބޭނީ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށްފަހު ފިޒިއޮތެރަޕިސްޓެއްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ބަލިމީހާގެ ހާލަތަށް ބަލައި، އެއީ މި ފިޒިއޮތެރަޕީ ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ހަމަޖައްސާ ބަލި މީހުންނަށް އެކަނި ކަމަށެވެ.

އެކުއެޓިކް ފިޒިއޮތެރަޕީއަކީ 34 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްގެ ހޫނު މިނުގައި ހުންނަ ފެންގަނޑެއް ތެރޭ ކުރާ ކަސްރަތެކެވެ. މި ކަސްރަތުގެ ސަބަބުން ވާންވެފައިވާ ހުޅުތަކުގެ ހުންނަ ރިހުމާއި މަސްފަށަލަތަކަށް ދޫޖެއްސުމަށް އެހީ ވެދެ އެވެ.

އެކުއެޓިކް ފިޒިއޮތެރަޕީ ހިދުމަތް ލިބޭނީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ހަތަރު ވަނަ ފަންގިފިލާއިންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!