ޚަބަރު

ބިދޭސީންތަކެއް ދެމެދުގައި ހިނގި މާރާމާރީއެއްގައި އެކަކު ޒަހަމް ކޮށްލައިފި

މާލޭ ސިޓީގައި ބިދޭސީން ދިރިއުޅޭ އިމާރާތެއްގައި، މާރާމާރީ އެއް ހިނގައި އަނިޔާވި ބިދޭސީއެއް ފުލުހުންގެ އެހީތެރިމުގައި ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ޗާންދަނީ މަގުގައި ބިދޭސީން ދިރިއުޅޭ އިމާރާތެއްގައި، މާރާމާރީއެއް ހިނގައިގެން އުޅޭ ކަމަށް މިއަދުގެ 01:54 ހާއިރު ފުލުހުއްނަށް ރިޕޯޓް ކޮއްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މާރާމާރީ އާ ގުޅިގެން ދެ ބިދޭސީ އަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި މާރާމާރީ ގައި، ތޫނު އެއްޗަކުން ބޮލަށް ހަމަލާދީފައިވާ، ބިދޭސީ އަކު އެގެއިން ނުކުމެގެން ހިނގާފައި ދަނިކޮށް އަނބުރައިގަނެގެން މަގުމަށްޗަށް ވެއްޓިގެން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލްގައި އެމީހާ އައިޖީއެމްއެޗް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައި ވާކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލަ ތަގުގީގު ކުރަމުން ދާކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!