ޚަބަރު

ރައީސް ޔާމީނަށް ކުރި ދައުވާ ރިވިއުކޮށްދޭން އަނެއްކާވެސް ގޮވާލައިފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް މަނީލޯންޑަރިންގެ ދައުވާ ސާބިތުވެ 5 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވާއިރު، އެ ދައުވާ ރިވިއު ކުރުމަށް ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދު އަނެއްކާވެސް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ޗެނަލް 13 ގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި މިއަދު ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސައީދު ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާ އަކީ ސިޔާސީ ދައުވާއެއްކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލައި، އެމަނިކުފާނަށް ނުހައްގުން ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވީ ފުލުހުން ތަހުގީގުކޮށް، ބަޔާން ނެގި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ނޫން ކަމަށް ވެސް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސައީދު ވިދާޅުވީ އެމައްސަލައިގައި އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ދެއްކި ވާހަކައާއި ކޯޓުގައި ބަލަމުން ދިޔަ މައްސަލައިގައި ބޮޑެތި ފުށުއެރުންތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

ސައީދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ހުރި ހަމައެކަނި އިދިކޮޅު ލީޑަރަކީ ރައީސް ޔާމީން ކަަމަށާއި ދެން ތިއްބެވި ސިޔާސީ ލީޑަރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ސަރުކާރާ ގުޅިވަޑައިގެން ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލައި ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްތަކުގައި އަންނަނީ ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަމުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!