ޚަބަރު

މިދިޔަ އަހަރު 36،900 ވުރެ ގިނަ ވެހިކަލްގައި ސްޓިިކާ ޖެހި

މިދިޔަ އަހަރު އެއްގަމު އުޅަނދުތަކުގައި 36،900 އަށްވުރެ ގިނަ ވަޔަލޭޝަން ސްޓިކާ ޖަހާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު މިއަދު ވަނީ މިދިޔަ އަަހަރު ޓްރެފިކް މައްސަލަތަކުގައި ފިޔަވަޅު އެޅުނު ގޮތުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް އާންމުކޮށްފައެވެ.

އެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ޖަނަވަރީ 1، 2019 އިން ފެށިގެން ޑިސެންބަރު 31، 2019 ގެ ނިޔަލަށް 36،963 ވެހިކަލްގައި ފުލުހުން ވަނީ ސްޓިކާ ޖަހާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދެން އެންމެ ގިނައީ ލައިސަންސް ނެތި ދުއްވުމުގެ މައްސަލަތަކެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އެ ގިންތިއެއްގެ އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ނެތި ދުއްވައިގެން 7589 މީހަކާ މެދު ވަނީ ފިޔަވަޅު އަޅައިފައެވެ.

އަދި ލައިސެންސް ހިފަހައްޓާފައި ވަނިކޮށް، ނުވަތަ ވަގުތީ ލައިސެންސް ނެތި ދުއްވި 2857 މީހަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅި އިރު ލައިސެންސް މުއްދަތު ހަމަވެފައި ވަނިކޮށް، ލައިސެންސް އާނުކޮށް ދުއްވި 33 މީހަކާ މެދު ވެސް ވަނީ ފިޔަވަޅު އަޅައިފައެވެ.

ހަމަ އެއާއެކު، ލައިސެންސް ގެއްލިފައިވަނިކޮށް، ނުވަތަ ހަލާކުވެފައިވަނިކޮށް ދުއްވި 550 މީހަކާ ލައިސެންސް ލިބިފައިވާ މީހާ ދުއްވި އިރު އަތުގައި ލަސެންސް ނެތި ދުއްވި 1704 މީހަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!