ބޭރު ދުނިޔެ

ލޮކްޑައުންއަށް ފަހު އެނބުރި ވަޒަނަށް ދިޔަ ޕާކިސްތާނު ފްލައިޓެއް ވެއްޓި، ދަތުރު ކުރި އެންމެން މަރުވެއްޖެ

ޕާކިސްތާން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާލައިންގެ ފްލައިޓެއް ކަރާޗީގެ ޖިނާހް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓާއި ކައިރި ހިސާބެއްގައި އާއްމުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދަކަށް ވެއްޓި، ފްލައިޓުން ދަތުރުކުރި އެންމެން މަރުވެއްޖެއެވެ. ވެއްޓިފައިވަނީ އެއާބަސް މަރުކާގެ ފްލައިޓެކެވެ.

ފްލައިޓު ވެއްޓުނު އިރު ފްލައިޓުގައި ކްރޫންނާއެކު ޖުމްލަ 107 މީހުން ތިބި ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އަދި މި ހާދިސާގައި ދަތުރުކުރި އެންމެން މަރުވި ކަމަށް ވެސް ޑެއިލީ މެއިލް އިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

ބޯޓު ވެއްޓިފައިވަނީ ޖިނާޙް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ދިއުމަށް ކަރާޗީ އެއާޕޯޓުން ނައްޓާލިތާ ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ބޯޓުގެ ދެ އިންޖީން ފެއިލް ވެގެންނެވެ. ބޯޓު ވެއްޓުމާއެކު ބޯޓު ވެއްޓުނު ސަރަހައްދުގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ގެތަކުގައި ވަނީ އަލިފާން ރޯވެފައެވެ.

މި ފްލައިޓުގައި ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ ލޮކްޑައުން އުވާލުމަށް ފަހު އެނބުރި ވަޒަނަށް ދިއުމަށް ދިޔަ ބައެކެވެ.

މި ލިޔުން ޝާއިރު ކުރިތާ 48 ގަޑިއިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓްކުރުން ވަނީ ބަންދުކުރެވިފައި.

ގުޅުން ހުރި

ކޮވިޑް19: އިންޑިއާ ގައި 12 މީހުން މަރުވީ ހޮސްޕިޓަލުގެ އިހުމާލުން
އެތައް މިލިއަން ދިރުހަމެއްގެ އޮޅުވާލުމުގެ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގި އިންޑިޔާ މީހަކު، ކޮވިޑް-19 ގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުން ގެންދާ ފްލައިޓެއްގައި ޑުބާއީ އިން ފިލައިފި
ކޮވިޑް19: 10 މިނިޓް ތެރޭގައި ނަތީޖާ އެނގޭ ޓެސްޓްކިޓެއް އުފައްދައިފި
ކޮވިޑް-19: މައްޔިތާގެ ހަށިގަނޑު ނަގާ ، އަތްލާ ހެދުމުން އިންޑިއާގައި އެތައް ބަޔަކު ޕޮސިޓިވް ވެއްޖެ