ބޭރު ދުނިޔެ

ލަންކާގައި "މަރުވެގެން ވަޅުލި މީހަކު" އެއްމަސް ފަހުން އެނބުރި ގެއަށް

އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ އަތުރުގިރިޔާގައި ހިނގި އެކްސިޑެއްޓެއްގައި "މަރުވެގެން" ވަޅުލި މީހަކު އޭގެ އެއްމަސް ފަހުން އެނބުރި އަވަށަށް އައުމުން އަވަށު މީހުނަށް ބޮޑު ހައިރާން ކަމެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

މީގޮޑާގެ މުތުހެނާ ސަރަހައްދަށް ނިސްބަތްޗާ ދަންދިރިސް ޕެރޭރާ ނަމަކަށް ކިޔާ މި މީހާ އެހެން ހިސާބަކަށް މަސައްކަތު ދިޔައީ ފެބްރުއަރީ 4 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ލަންކާގައި ކާފިއު އިޢްލާން ކުރީ މަރޗް 20 ގައެވެ. ލޮކްޑައުންގައި ތާށިވެފައި ހުއްޓާ، ޕެރޭރާ އުޅޭ ހިސާބުގައި ހިނގި އެކްސިޑެއްޓެއްގައި މީހަކު މަރުވެގެން އެއީ ކާކުކަން އޮޅުން ފިލުވުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ޕެރޭރާގެ އާއިލާގެ މީހުން، އެއީ ޕެރޭރާގެ ހަށިގަނޑުކަން ޔަގީން ކޮށް ދިނެވެ. އެހިސާބުން އާއިލާ އާއި ހަށިގަނޑު ހަވާލު ކުރުމުން ޖަނާޒާގެ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކޮށް އާއިލާއިން އޭނާ ވަޅުލިއެވެ.

އޭގެ އެއް މަސްފަހުން ލަންކާގެ ކާފިއުއަށް ލުޔެއް ދިނުމުން ޕެރޭރާ އެނބުރި އަވަށަށް ދިޔައެވެ. ޕެރޭރާ ފެނުމުން އަވަށު މީހުނަށް ގަބޫލު ނުކުރެވޭ ވަރުގެ ބޮޑު ހައިރާންކަމެއް ލިބުނެވެ. އާއިލާގެ މީހުންވެސް ތިބީ ބަސް ހުއްޓި ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފައެވެ. ޕެރޭރާ ފެނުމުން އެންމެން އޭނާއަށް ފިލަންވެގެން ދުވެ ހެދުމުން، ޕެރޭރާ އެންމެ ފަހުން ދިޔައީ ފުލުހުން ގޮވައިގެންނެވެ. އަދި ފުލުހުންގެ ހާޟިރުގައި ކަންވީ ގޮތް ކިޔައިދިނެވެ. ގެއަށް އަންނަން އުޅެނިކޮށް ލޮކްޑައުން އިޢްލާން ކުރުމުން އެހެން ހިސާބެއްގައި ތާށިވެ ހުރުމަށްފަހު، ލޮކްޑައުންއަށް ލުޔެއް ލިބުމުން އެނބުރި އަވަށަށް ދިޔައީ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ޕެރޭރާގެ ވާހަކަ ތަކަށްފަހު އާއިލާއިން ވަނީ ޕެރޭރާގެ މަހާނަ ވެސް އޭނާއަށް ދައްކާފައެވެ. ޕެރޭރާ ބުނީ ދިރިހުރެ އަމިއްލަ މަހާނާ ފެނުނު ފުރަތަމަ މީހަކަށް އޭނާ ވެއްޖެ ކަމަށެވެ. މިހިސާބުން ދެން އުފެދޭ ސުވާލަކީ ޕެރޭރާ ސަލާމަތުން ދިރިހުރިނަމަ ދެން ޕެރޭރާކަމަށް ހީކޮށް އާއިލާއިން ވަޅުލީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ ފުލުހުންދަނީ މިހާރު މިކަމުގެ ތަހުގީގުތައް ކުރަމުންނެވެ.

މި ލިޔުން ޝާއިރު ކުރިތާ 48 ގަޑިއިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓްކުރުން ވަނީ ބަންދުކުރެވިފައި.
  • ޓޯކް 24 މެއި 2020 - 22:46 އޭނާމުސްލިމަކަށް ވެދާނެއެންނު އެހެން ވީމާ ހިނެވުން އެކަށީގެންވޭ 1 0
  • ފައި 23 މެއި 2020 - 17:32 ކަސޯޓީ ޒިންދަގީކީ... ބަޖާޖު ވާޕަސް އާ ގަޔާ.. 8 2
  • ޝަމް 23 މެއި 2020 - 11:31 ގޭގަ މާ މީހުން ގިނަވީ ކަންނޭންގެ.... 6 0
  • ކަލޯ 23 މެއި 2020 - 11:26 ކަލޯ ކަށުކަމާކެމި އއެ މުސްލިމުން ވަޅުލާ އިރު ކުރާކަމެ އް 12 2
  • ސަޓަނި 23 މެއި 2020 - 06:24 ހެޑްލައިނަކާ ވާހަކާ ނުގުޅޭ 15 2
  • ލީން 23 މެއި 2020 - 06:12 އެއްކޮށް މަރު ނުވަނީ ތިޔަ 4 0

ގުޅުން ހުރި

ކޮވިޑް19: އިންޑިއާ ގައި 12 މީހުން މަރުވީ ހޮސްޕިޓަލުގެ އިހުމާލުން
އެތައް މިލިއަން ދިރުހަމެއްގެ އޮޅުވާލުމުގެ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގި އިންޑިޔާ މީހަކު، ކޮވިޑް-19 ގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުން ގެންދާ ފްލައިޓެއްގައި ޑުބާއީ އިން ފިލައިފި
ކޮވިޑް19: 10 މިނިޓް ތެރޭގައި ނަތީޖާ އެނގޭ ޓެސްޓްކިޓެއް އުފައްދައިފި
ކޮވިޑް-19: މައްޔިތާގެ ހަށިގަނޑު ނަގާ ، އަތްލާ ހެދުމުން އިންޑިއާގައި އެތައް ބަޔަކު ޕޮސިޓިވް ވެއްޖެ