ޚަބަރު

އެންދަމަށް ފޭބި ޒުވާނަކު ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ގދ. ގައްދޫ ދޯންޏަކުން އެންދަމަށް ފޭބި ޒުވާނަކު ނިޔާ ވިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ގައްދޫ ދޯންޏަކުން އެންދަމަން ފޭބި އުމުރުން 21 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު އަޑީގައި ހަރަކާތް ހުއްޓިފައި އޮއްވާ އޭނާއާ އެކު ޑައިވްކުރަން އުޅުނު މީހުންނަށް ފެނިގެން ގައްދުއަށް ގެންނަ ކަމުގެ މައުލޫމާތު މިއަދު ހަވީރު ހަތަރެއް ޖަހާކަންހާ އިރު ލިބުނު ކަމަށެވެ.

އެ މީހާ ގައްދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ގެންދިޔަ އިރު ވެސް މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންނަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

ފުލުހުން އަންނަނީ މި ހާދިސާ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!