ޚަބަރު

ކޮވިޑް-19: އަލްޙަމްދުލި ﷲ! ރާއްޖެއިން 98 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅު ވެއްޖެ!

ރާއްޖެއިން މިއަދު އިތުރު 13 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވީ ނަމަވެސް، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން 98 މީހުން މިހާރު ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން މިރޭ ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މިއާއެކު މިބަލިން މިހާރު ރާއްޖެއިން ފައްސިވީ މީހުންގެ ބަލިން ރަނގަޅުވީ މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 925 އަށް އަރާފައެވެ.

ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް މިބައްޔަށް އެންމެ ގިނައިން ފައްސި ވެފައިވަނީ ބިދޭސީންކަން ފާހަގަވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!