ޚަބަރު

ހަށިވިއްކުމުގެ ތުހުމަތުގައި ފަސް ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހަށިވިއްކުމުގެ ތުހުމަތުގައި މާލޭގެ ދުވަހު ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ކޮޓަރިއެއް ތެރެއިން ފަސް ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ރޭ 8:45 ގައި ފުލުހުން ހިނގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ގަލޮޅުގައި ހުރި ދުވަހު ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ކޮޓަރިއެއް ތެރޭގައި ހަށިވިއްކަން ތިބިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ތައިލެންޑު އަދި ލަންކާއަށް ނިސްބަތްވާ ދެ އަންހެނުންނާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ ތިން ފިރިހެނުން ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުލުހުން އަންނަނީ އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!