ކުޅިވަރު

ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑޮކްޓަރެއް ނިޔާވެއްޖެ

އައިޖީއެމްއެޗް ގައި ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށް، ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ގެ ޑޮކްޓަރެއް ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ނިޔާވެފައިވަނީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ކަށީގެ ޑޮކްޓަރެއް ކަމަށްވާ ޑރ. ރާޖަޝް އެވެ.

ދެން އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޑރ. ރާޖަޝް ނިޔާވެފައިވަނީ ކެންސަރު ޖެެހިގެން، އައިޖީއެމްއެޗް ގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށެވެ.

ހަމައެހެންމެ މި ޑޮކްޓަރަކީ ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ހިދުމަތް ކުރަން ފެށިއިރު ވެސް ކެންސަރަށް ފަރުވާ ކުރަމުން އައި ޑޮކްޓަރެއް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. އަދި ޑރ ގެ ހާލު ދެރަވެ، އިތުރު ފަރުވާ އަށް މާލެ ގެންގޮސްފައިވަނީި މިދިޔަ ހަފްތާ ގެ ތެރޭގައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!