ޚަބަރު

15 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ނޭވާ ހޮޅިން ޕިނެއް ނަގައިފި

އައިޖީއެމްއެޗްގައި ކުރި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ކުޑަކުއްޖެއްގެ ނޭވާ ހޮޅިން ޕިނެއް ނަގައިފި އެވެ.

އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެކުއްޖާގެ އޮޕަރޭޝަން ކުރި ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޑޮކްޓަރަކު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ޕިން ނަގާފައި ވަނީ އުމުރުން 15 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ނޭވާހޮޅިން ކަމަށެވެ.

އޮޕަރޭޝަނަށްފަހު ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމުން އާންމުކުރި ވީޑިއޯއެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެ ޕިން ނަގާފައި ވަނީ ރިޖިޑް ބްރޮންކޯސްކޯޕް ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށެވެ. އެއީ ދަގަނޑު ހޮޅިއެއް ގޮތަށް އިންނަ އެއްޗެއް ނޭވާހޮޅީގެ ތެރެއަށް ލައްވައިގެން ޕިން ނެގުމެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ ފުއްޕާމެއިން ޕިނެއް ނަގަން އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފައިވާ އިރު އެހެން ކުއްޖެއްގެ ފުއްޕާމެއިން ލެގޯ ބްރިކެއް ވެސް ވަނީ ނަގައިފަ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!