ޚަބަރު

މަތީ ތައުލީމުގެ ލޯނަށް މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު ހުޅުވާލަނީ

މަތީ ތައުލީމުގެ ލޯނަށް މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެކި ދާއިރާތަކުން ކުރިއަށް ދާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް މި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ލޯނުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކިތައް ޖާގަ ކަމެއް ނުބުނެ އެވެ.

ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު ވިދާޅުވީ، މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމަށް ސަރުކާރުން ލޯނު ދޭއިރު، ތަނަވަސްކަން ނެތް ދަރިވަރުންނަށް އިސްކަންދެވޭނެ ގޮތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އޭގެ އިތުރުން އަތޮޅުތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެ ގޮތަކާ ދޭތެރޭ މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ސަރުކާރުން ވަނީ މަތީ ތައުލީމުގެ ލޯނުގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ފަސް ޕަސެންޓުން ތިން ޕަސެންޓަށް ކުޑަކޮށް، ލޯނު ދައްކަން ލިބޭ މުއްދަތު 25 ޕަސެންޓަށް އިތުރުކޮށްފަ އެވެ. އަންނަ އަހަރުގެ ކުރިން އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް އަނެއްކާ އެއް ޕަސެންޓަށް ކުޑަކުރަން ސަރުކާރުގެ އެކްޝަން ޕްލޭނުގައި ހިމަނާފައި ވެ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!