ދުނިޔެ

ނިއުޒިލޭންޑުގަައި ޓްރެފިކް ބަލަހައްޓަން ހުރި ފުލުހެއްގެ ގަޔަށް ބަޑިޖަހާ މަރާލައިފި!

ނިއު ޒީލެންޑުގައި ޓްރެފިކް ބަލަހައްޓަން ހުރި ފުލުހެއްގެ ގަޔަށް ބަޑިޖަހާ މަރާލާ، އެހެން ފުލުހެއް ޒަޚަމް ކޮށްލައިފިއެވެ.

އޫކްލޭންޑުގައި ހިނގި މިހާދިސާގައި އެދެފުލުހަށް ހަމަލާދީފައިވަނީ އާދައިގެ މަތިން ޓްރެފިކް ބަލަހައްޓަމުން ދަނިކޮށް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

ނިއު ޒީލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޖަސިންދާ އަރްދާން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިހިތާމަވެރި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން އުމުރުން 24 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު އިއްޔެ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާއަށް މުއްދަތު ޖެހުމަށް މިއަދު ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މިހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ނުޤަވާއިދުން ދުއްވި ވެހިކަލެއް ހުއްޓުވަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ނިއުޒިލެންޑް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ބޮޑު ވަޒީރު ޖަސިންދާ ބުނެފައިވަނީ، ނިއު ޒިލޭންޑުގައި އާއްމުކޮށް އެފަދަ ހަމަލާތަކާއި ފުލުހުންނަށް ކުރިމަތިލާން ނުޖެހުމުގެ ސަބަބުން، އެޤައުމުގެ ފުލުހުން އަބަދު މަގުމަތީގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ ހަތިޔާރާއެކު ނޫން ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!