ޚަބަރު

ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު ދިވެއްސަކު ރާއްޖޭގައި ނިޔާވެއްޖެ! މާތް ﷲ މައްޔިތާއަށް ހެޔޮ ރަޙްމަތްލައްވާށި. އާމީން.

ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު ދިވެއްސަކު ރާއްޖޭގައި ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ނިޔާވެފައިވަނީ އުމުރުން 92 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ.

އޭނާ ނިޔާވެފައިވަނީ ރޭ 23:54 ގައި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކަމަށް ވެސް އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ މައުލުމާތު ދީފައެވެ.

މިއީ މިބަލީގައި ރާއްޖެއިން ނިޔާވި 10 ވަނަ މީހާއެވެ.

މާތް ﷲ މަރްހޫމްގެ ފުރާނައަށް ހެޔޮ ރަޙްމަތްލައްވާ ފާފާ ފުއްސަވާނދޭވެ. އަދި މިފަދަ ހިތްދަތި ވަގުތެއްގައި އާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާންދޭވެ. އާމީން.

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِرَاجِعُون

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!