ޚަބަރު

ފަސް އަހަރުގެ ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ފަސް އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ދެކުނުގެ އަތޮޅަކަށް ނިސްބަތްވާ ރަށެއްގައި އުމުރުން ފަސް އަަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް އުމުރުން 56 އަަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ހުށަހެޅި ކަމަށެވެ.

ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް 56 އަހަރުގެ އެ މީހާ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ މިރޭގަ އެވެ. އަދި އޭނާ އެހެން ރަށަކަށް ގެންދަން ފުލުހުންގެ ލޯންޗަކަށް މިރޭ ވަނީ އަރުވާފަ އެވެ.

ފުލުހުންނާއި، ޖެންޑާގެ ޓީމެއް މިއަދު ވަނީ އެ ރަށައް ގޮސްފައެވެ. އަދި އެކުއްޖާގެ އާއިލާގެ ބަޔާންތަކެއް ވެސް ވަނީ ނަގާފަ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!