ޚަބަރު

ކުޑަހުވަދޫގައި މީހަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ދ. ކުޑަހުވަދޫ ފަޅު ތެރޭގައި ދިވެއްސަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިރޭ 6:00 ހާއިރު ކުޑަހުވަދޫ ހުޅަނގު ފަރާތު ފަޅުތެރޭގައި 55 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ގެނބިފައި އޮއްވާ ފެނިގެން ކުޑަހުވަދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ނިޔާވީ މިރޭ 6:45 ހާއިރު ކަމަށް ކުޑަހުވަދޫ ހޮސްޕިޓަލާއި ހަވާލާދީ ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ފުލުހުން މިހާރު އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!