ޚަބަރު

ކެނަރީފް ރިސޯޓްގައި ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

އައްޑޫގައި ހިންގާ ކެނަރީފް ރިސޯޓްގައި ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ކެނަރީފް ރިސޯޓުގައި އުމުރުން 62 އަހަރުގެ އިޓަލީގެ ފަތުރުވެރިޔަކު މަރުވެފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނުގެ 7:08 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

މަރުވެފައިވާ ފިރިހެން ފަތުރުވެރިޔާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުން ފުށުން އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ފެންނަން ނެތް ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ އިތުރަށް ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!