ޚަބަރު

އދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކޮމިޝަނުން އަދީބާއި ބައްދަލުކޮށްފި

އދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޝަނުން ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

އަދީބު ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ މޯލްޑިވްސް ތާޑްވޭ ޑިމޮކްރޭޓްސް (އެމްޓީޑީ) އިން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ އަދީބާއި އެ ކޮމިޝަނުގެ އޮފިޝަލުން ބައްދަލު ކުރެއްވީ އިއްޔެ ކަމަށާއި އެ ބައްދަލުވުމުގައި އަދީބުގެ މައްޗަށް މިހާރު ޝަރީއަތުގައި ހުރި މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަމަށެވެ.

އަދި ސިޔާސީ އަދި މަދަނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުއާހަދާއާ ގުޅޭ ގޮތުންނާއި ރާއްޖޭގައި އަމަލުކުރަމުންދާ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނާ ގުޅޭގޮތުން ވެސް މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަމަށް އެމްޓީޑީން ބުނެއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި އަދީބު ވަނީ އެމްޓީޑީގެ މަސައްކަތާއި އަސާސްތަކުގެ މައުލޫމާތު ވަފްދުގެ ބައިވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދީ، އެޕާޓީއަކީ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ހަރުކަށިކަމާއި ރުޅިވެރިކަމާއި ދެކޮޅު ޕާޓީއެއްކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ހިންގި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެ ސަރުކާރުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުކަން ވެސް ކުރެއްވި އަދީބުގެ މައްޗަށް 33 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ވަނީ އިއްވާފައެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން މަތީ ކޯޓުތަކުން ވަނީ އެ ހުކުމްތައް ބާތިލްކޮށްފަ އެވެ.

ނަމަވެސް އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި އޭގެފަހުން ވެސް އަދީބުގެ މައްޗަށް ވަނީ 7 ދަޢުވާއެއް އުފުލާފައެވެ.

މި ދައުވާތަކަކީ ހިޔާނާތްތެރިވުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ދެ ދައުވާ އާއި މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދެ ދައުވާ އަކާއި މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުން ކޮށްގެން ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދުމުގެ ދައުވާ އަކާއި ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމުގެ ދައުވާ އެކެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!