ޚަބަރު

ގެއްލުނު މީހާ ފަޅުރަށެއްގައި ހުއްޓާ ފެނިއްޖެ


ބ. ކެންދޫގައި ރިޔަލު ދޯންޏެއްގައި ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު މީހާ އެރަށާ ކައިރި ފަޅު ރަށެއްގައި ހުއްޓާ ފެނިއްޖެއެވެ.

ގެއްލިގެން ހޯދީ އެރަށަށް ނިސްބަތްވާ ގާނޫނީ ވަކީލެއް ކަމަށްވާ އަބްދުﷲ އަލީ ކަމަށެވެ. އޭނާގެ އުމުރަކީ 39 އަހަރެވެ.

އޭނާ ފެނިފައިވަނީ ކެންދޫ ކައިރީގައި އޮންނަ ފަޅު ރަށެއް ކަމަށްވާ ކެޔޮދޫއިންނެވެ. އޭނާ ފަޅު ރަށަށް އެރީ ކިހިނެއް ކަމެއް އަދި ނޭނގެ އެވެ.

އަބްދުﷲ އަލީ ހޯދަން ފެށީ މިއަދު ހަވީރު ކުޑަ ދޯންޏެއްގައި އެކަނި ކަނޑުމައްޗަށް ނުކުތް ފަހުން ޚަބަރެއް ނުވުމުން ކަމަށް ކެންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު އިބްރާހިމް އަބްދުއް ރަހްމާން ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ކަނޑަށް ނުކުތީ ދެމީހުންނަސް ކިރިޔާ އެރޭވަރުގެ ކުޑަކުޑަ ރިޔަލު ދޯންޏެއްގައެވެ. އޭނާ އެ ކުޑަކު ދޯންޏެއްގައި ނުކުތީ ހިތްފަސޭހަ ކޮށްލުމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!