ޚަބަރު

40 އަހަރުން ދަށުގެ މީހުންނަށް ހިމަބިހި ވެކްސިން ދެނީ

ރާއްޖެއިން ހިމަބިހި ފެނިފައިވާތީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި އުޅޭ 40 އަހަރުން ދަށުގެ މީހުންނަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

މިއަދު ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް ހިމަބިއްސަށް 173 މީހުން ޓެސްޓް ކުރެވުނުއިރު އޭގެ ތެރެއިން 12 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި ހުރިހާ ކޭސްއެއް ވެސް ފެނިފައިވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުންކަން ވެސް މިނިސްޓަރު ފާހަގަ ކުރައްވަ އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް ކޮންމެ ކޭސްއަކާއި ގުޅިގެން އެފަރާތެއްގެ ކޮންޓެކްޓްސްއަށާއި، ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުގެ ވަށައިގެން ވަކި ހިސާބެއްގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ވެކްސިން ދެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިއަދާ ހަމައަށް 1384 ފަރާތަކަށް ވެކްސިން ދެވިފައިވާކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން މާލެ ސަރަހައްދުގަ އާއި އަތޮޅު ތެރޭގައި، 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެ ތެރެއިން ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ނުކުރާ ކުދިންނަށް ވެކްސިން ދިނުމާއި، 6 މަހާއި 18 މަހާއި ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް އިތުރު ޑޯޒެއް ދިނުން ވަނީ ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެ އެވެ. އެގޮތުން އެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް 1780 ކުދިންނަށް ދެވިފައިވާކަން މިނިސްޓްރީން ފާހަގަ ކުރެ އެވެ.

އަދި ސިއްހީ ހިދުމަތް ދިނުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ވެކްސިން ދިނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު މިހާތަނަށް ވަނީ 2647 މީހަކަށް ވެސް ވެކްސިން ދީފަ އެވެ. އެއާއެކު ޖުމްލަ 7961 ފަރާތަކަށް މިވަނީ ވެކްސިން ދީފަ އެވެ.

މިނިސްޓްރީން އިތުރަށް ބުނީ މިއަދުގެ ދެއަކުން ފެށިގެން، މާލެ ސަރަހައްދުގެ ހަތަރު ތަނެއްގައި، އުމުރުން 40 އަހަރު ނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ނުކުރާ ފާރާތްތަކަށް ވެކްސިން ދިނުން ފެށޭނެ ކަމަށެވެ.

މިއީ އައުޓްބްރޭކް ރެސްޕޮންސްގެ ގޮތުގައި، އައުޓްބްރޭކް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ބައެއް ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓްރީން ފާހަގަކުރެ އެވެ.

އެގޮތުން ވެކްސިން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާލޭގައި ދަމަނަވެށި، އަދި ސޯޝަލް ސެންޓަރު، ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުމާލޭ އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް އަދި ވިލިމާލޭގައި ވިލިމާލެ ފެރީ ޓާމިނަލް ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓްރީން ބުނެ އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީން ވަނީ މިމަހުގެ 23 އިން ފެށިގެން ވެކްސިން ކެމްޕެއިން މުޅިރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން މާލެ އާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުމުރުފުރާގެ ވެކްސިން ފުރިހަމަނުވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެކްސިން ދޭން ފެށޭނެ ވެސް ބުނެފަ އެވެ.

އެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބޭރު މީހުންނަށް ވެސް ވެކްސިން ދޭން ފެށޭނެ ކަމަށާއި އެގޮތުން މިއީ މިއީ ރާއްޖެއިން ހިމަބިހި ނައްތާލުމަށްފަހު ޕޯސްޓް-އެލިމިނޭޝަން ހާލަތުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ބުނެ އެވެ.

މިނިސްޓްރީން އިތުރަށް ބުނީ ސްކޫލްތަކަށް ގޮސް ވެކްސިން ފުރިހަމަ ނުވާ ދަރިވަރުންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް ވެކްސިން މި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ވެކްސިން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!