ޚަބަރު

ރައީސްގެ ކާރުކޮޅަށް ގަސްތުގައި ފެން އެއްޗެއް ޖަހާފައެއް ނުވޭ

ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ކާރުކޮޅަށް ގަސްތުގައި މީހަކު ފެން އެއްޗެއް ޖަހާފައި ނުވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފައިވަނީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ރައީސްގެ ކާރުކޮޅަށް ފެން ޖެހި މައްސަލައެއް ބަލާފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއީ މީހަކު ގަސްތުގައި ކުރިކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެ ހާދިސާއަކީ ގެއެއްގެ ޓެރަސްމަތީގައި ހުރި ގަސްތަކަކަށް ފެންދިނުމުގެ ތެރޭގައި ފެން އެތި ބަންޑުން ވެގެން ހިނގި ހާދިސާއެއް ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!