ޚަބަރު

އިންޑިއާގައި ކަރަންޓީނުކުރި 7 ދިވެހިން މިއަދު ރާއްޖެ އަންނަނީ

ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން ޗައިނާއިން އިންޑިއާއަށް ގެންދިޔަ ހަތް ދިވެހިން ކަރަންޓީނު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މިއަދު އެނބުރި ރާއްޖެ އަންނާނެ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ.

އެއާ އިންޑިއާގެ ހާއްސަ ފްލައިޓެއްގައި މިމަހުގެ ދެވަނަ އިންޑިއާއަށް ގެންދިޔަ އެ ހަތް ދިވެހިން ކަރަންޓީނު ކޮށްފައިވަނީ އިންޑީ ޓިބެޓަން ބޯޑާ ޕޮލިސް ޗައުޅާ ކޭމްޕުގައެވެ. އެ ސަރަހައްދުގައި އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީ ގާއިމްކޮށްފައެވެ.

ކަރަންޓީނުކުރި ހަތް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ފަސް އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނެއްގެ އިތުރުން ކުޑަކުއްޖަކެކެވެ. މި އެންމެން ވެސް ވަނީ ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީގައި 14 ދުވަސް ހޭދަކޮށްފައެވެ.

އެ ހަތް ދިވެހިންވެސް އެ ވައިރަހަށް ނެގަޓިވް ކަމަށް ސަރުކާރުން މީގެ ކުރިން ވަނީ ބުނެފައިވާއިރު އެ މީހުން ރާއްޖެ އަންނާނީ މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!